Uygulama kümeleri Yıldız Hareketi’nin ürettiği projeleri uygulayan profesyonel aksiyoner Yıldız Kümeleridir.

Yıldız Hareketinde sistem her konuda kuvvetleri ayırmış ve yedeklemeyi öngörmüştür.

Fikir kümeleri ile uygulama kümelerinin ayrı olması Yıldız Hareketi içinde keyfiliği ve manipülasyonu önleme amcacıda taşımaktadır.

Fikir üretmek entelektüel bir birikim, karmaşık düşünme yeteneği ve ilgili alanda profesyonel tecrübe gerektiren , tek başına çok ciddi bir işken, uygulama da aksiyoner bir karakter, yüksek enerji düzeyi, planlama, raporlama ,ekip çalışması ruhu ve iş takip alışkanlığı gerektiren başka bir ciddi iştir.