Yıldız Hareketi 2023 yılına kadar toplumun her kesimini içine alan ve gelecek 100 yıl boyunca birlikte yaşama kültürünün temelini oluşturacağı bir Toplumsal Mutabakat Metni için çalışmalarını başlatmıştır.

Çalışmalar Clubhouse Toplumsal Mutabakat Metni Kulübünde yapılan geniş katılımlı toplantılar ile gerçekleştirilmekte olup tüm halkımızın katılımı talep edilmektedir.

 

 

YILDIZ HAREKETİ TOPLUMSAL MUTABAKAT METNİ TASLAĞI


 

Yaşam Hakkı tüm hakların temeli niteliğinde olup tüm haklar bu hakkın türevi niteliğindedir.

01.02.2022 tarihine kadar bu madde üzerinde tartışmalar yapılacak ve çalışılacaktır.

Görüşmeler hafta içi her akşam saat 18:30 -19:00 arasında olmaktadır.

Her birey özgür doğar ve özgürlüğü var oluşundan kaynaklı bir temel haktır.

01.02.2022- 15.02.2022  tarihleri arasında bu madde üzerinde tartışmalar yapılacak ve çalışılacaktır.

Görüşmeler hafta içi her akşam saat 18:30 -19:00 arasında olmaktadır.

Her birey, kurallarına uymayı kabul ettiği toplum içinde ve kendinden güç vererek var ettiği devlet erki altında emniyet içinde yaşama hakkına sahiptir.
Emniyet altında sürülecek yaşamın gereklilikleri toplumun demokratik araçlarla oluşturduğu yönetim sistemi ile halkın katılımı ve onayı neticesinde belirlenir ve bu gerekliliklerin kendi payına düşen kısmını  yerine getirme sorumluluğu bireye aittir. 

15.02.2022- 30.02.2022  tarihleri arasında bu madde üzerinde tartışmalar yapılacak ve çalışılacaktır.

Görüşmeler hafta içi her akşam saat 18:30 -19:00 arasında olmaktadır.