Fikir Kümeleri üyelerinin, Yıldız Hareketi içindeki katkı sağladığı yazılı “düşünce, yapıt ya da her tür paylaşımı”, ilkesel olarak değerlendirilip öz yönelim(misyon) bildirgemize ve ülkümüze(vizyon) uygun olması durumunda kabul edilmektedir. Bireysel olarak ortaya koyulan “duruş, düşünce, davranış ve tutumlar”, Yıldız Hareketi’ni ve üyelerini bağlamaz ve belirlemez.

Fikir Kümeleri’nde bulunan hiçbir üyenin, Yıldız Hareketi adına temsil etme/edilme ve herhangi bir doğrudan ya da dolaylı “açıklama” yapma hakkı ve olanağı yoktur/tanınmamaktadır.