Yıldız Hareketine nasıl katılırım?

Yıldız Hareketine katılmak için üye şartlarını karşılamanız ve üyelik formunu doldurmanız gerekmektedir.

Üyelik şartları:
1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
2. Herhangi bir yüz kızartıcı suç işlememiş olmak

Yıldız Hareketi nasıl bir yapılanmaya sahiptir?

Yıldız Hareketi popülist bir hareket değildir. Analitik ve bilimsel bir yaklaşım ortaya koymaktadır.
Amacı ülkemizde bir yönetim paradigması değişimine sebep olmaktır.
Hareket kişilerin değil kurumların ve kuralların önemli olduğu ve ön plana çıktığı bir sistem çalışması içindedir.
Hareket içindeki tüm katılımcılar Yıldız Kümeleri  içinde yedekli olarak bir adet sözcü ve bir adet lider seçerler. Ortak akılla yönetilen her  çalışma grubunun proje ve söylemlerini bu sözcü toplumumuzla paylaşır.
Yıldız Kümeleri veya Takım Yıldızlar  içinde demokratik yönetim hakimdir.
Yıldız Kümeleri  çalışma alanlarında uzmanlaşır, proje ve söylemleri sadece uzmanlaştıkları alanla ilgili gerçekleşir.
Yıldız Hareketi’nde amaç katılımcıların ortak sinerjisi ile ülkemizin tüm sorunları için projeler üretmek ve halkımızın beğenisine sunmaktır.
Halkımızın takdir etmesi durumunda Yıldız Hareketi bu çalışma grupları ile ülke yönetiminde görev alacaktır.

Bireysel olarak nasıl katkı sağlayabilirim?

Yıldız Hareketi  yurttaşlarımızın her birinden çözümün bir parçası olmalarını beklemektedir.

Problemleri tanımlamak, çözüm önerileri oluşturmak ve bunları yaparken çalışma kümelerinde görev alıp, demokrasinin en temel bileşenlerinden biri olan organize toplumun bir parçası olmayı başarmak en önemli katkınız olacaktır.

Yıldız Hareketinde Fikir kümelerinde bir sınır yoktur. 6 kişilik grupları geçmemek kaydı ile sonsuz sayıda fikir kümesi oluşturulup, bir vatandaş olarak sistemde gördüğünüz eksikleri tanımlayıp bu eksikleri gidermek için gereken çözüm önerilerini oluşturabilir ve Yıldız Bilgi Sisteminde adınıza lisanslayabilirsiniz.

Yıldız Hareketi’nde daha büyük görevler almanın yolu daha çok katılımdan geçer.
En fazla ve en nitelikli katkıyı sağlayanlar sisteme daha çok katkı sağlayabilecekleri görevleri alabilirler.

Gerçekten başarabileceğinize inanıyor musunuz?

Yıldız Hareketinde başarı tanımı sonuç ile değil gidilen yol ile ilişkilenmiştir.

Her bir vatandaşımızın ülke yönetimine dair duygusal yaklaşımın yerine profesyonel ve analitik bakış açısını tercih etmesi, çözümün bir parçası olmaya karar vermesi, ve demokrasiye sahip çıkmak için harekete geçmesi en büyük kazanımımızdır.

Yıldız Hareketi’nin temsil ettiği fikirler mutlaka iktidara gelecektir.

Bizim amacımız bu süreyi kısaltarak ülkemize kaybettiği yılları geri kazandırmaktır.

Yıldız Hareketi, organizasyonunu ve üyelerini ülkedeki egemen güçlerin baskısından nasıl koruyacak?

Yıldız Hareketi egemenlerin hataları üzerinden siyaset yapmamaktadır. Ülkedeki herkesin ihtiyacı olan demokratik ortamı, bilim ve hukuk ışığında temin etmek üzere yola çıkmıştır.
Hamaset  değil proje üretmektedir.
Bunlarla birlikte Yıldız Hareketi  kişileri değil fikirleri ön plana çıkarmak üzere bir yol izlemektedir.
Egemen güçler karşılarında kişileri değil fikirleri bulacaklardır. Bu dünyada hiç bir odak gücünü gerçeklerden alan bir fikirle savaşamaz. Savaşmaya kalktıkça fikrin yayılmasına, köpürmesine ve daha çok kişiye ulaşmasına vesile olacaktır.

Hayatımı sürdürmek için tam zamanlı çalışmak zorundayım. Kendime ait zamanım çok az. Size nasıl katılabilir ve destek olabilirim?

Gönüllü üye olarak hareketimizin toplumumuz içinde yayılmasına ve tüm vatandaşlarımızın bu çalışmalardan haberdar olmasına katkı sağlayabilirsiniz.

Profesyonel  üye olarak destek sağlamak için siteden üye olmanız ve merkez kümeler ile irtibat kurmanız gerekmektedir.

Üye olduktan sonra profesyonel alanınıza ve uzmanlığınıza uygun olarak problemleri tanımlayıp çözüm önerilerinizi oluşturarak bize ulaştırabilirsiniz.

Ayrıca katılmak isterseniz Fikir veya Uygulama kümelerine dahil olarak topluluk sinerjisi içinde çalışmalar yürütebilir görevler alabilirsiniz. Bu çalışmalar, kısa online  toplantılar ile ilerlemektedir.

Kuralsızlık ve kötülük içinde olan gruplar bu kadar organize ve güçlü iken hareketin devamlılığını nasıl sağlayacaksınız?

Bu konuda çok doğru bir tespit yaptınız.
İyi organizasyonların ve iyi insanların  başarısız olmasındaki en büyük sebeplerden biri öngörülebilir olmalarıdır.
Kötülük ise özünde kendi kötü amaçları için çalışıp, bu yolda diğer kötü niyetli insanlar ile çalışma kümeleri ve işbirlikleri oluşturabilen ve yüksek bir karmaşıklık ve öngörülemezlik  seviyesinde organizedir.

Yıldız Hareketi iyilerin, ilkelerin etrafında karmaşık örgütlenmesini sağlamak için modeller geliştirmektedir.

Organizasyonun ilkelerinin sade ,açık ve şeffaf olması ancak organizasyonun karmaşık ve öngörülemez seviyede katmanlar oluşturulması için gerekli çalışmalar yapılmaktadır.

Yönetim Fikir Kümelerimizin bir kısmı özellikle bu alanda çalışmalar yapmakta ve güncelleme öneriler getirmektedir.

Yıldız Hareketi iyilerin karmaşık organizasyonu için merdivenin basamaklarını tırmanmaya başlamıştır. En az kötüler kadar ve daha fazla karmaşık iyilik katmanı oluşturulmak için birçok çalışma hali hazırda devam etmektedir.

Egemen grupların baskısından kurtulmak için apolitik olmak en iyi çözüm değil mi? Neden şu ana kadar öne çıkan birçok kişi gibi bende zarar görebileceğim çalışmaların içine gireyim?

Yıldız Hareketi bu konuyu derinlemesine analiz etmekte ve toplumdaki bu haklı korku ile baş edebilmek için çözümler oluşturmaya çalışmaktadır.

Bireysel veya grup olarak ön plana çıkıp  zarar gören kişilerin bir kısmının niyetlerinde olmasa da yöntemlerinde ciddi sorunlar olduğunu görebiliriz.

Egemen grupların hataları üzerinden mücadelesini tanımlayan  ve söylem geliştiren grup yada kişiler elbette hedef olma gerçeği ile karşı karşıyadır.

Çoğu zaman, söylemlere , analitik tespitler ve çözümler yerine birikmiş öfke kişiselleştirilmiş hakaret de katılmaktadır. Ayrıca söylemleri gerçekleştirenlerin bir kısmının kendi hayatlarındaki tutarsızlıklar, dış kaynaklı organizasyonlar ile bağlantıları veya aidiyet içinde olduğu grupların geçmiş dönemlerdeki hatalı uygulamalarına karşı ilkesel duruşlar sergileyememiş olmaları maalesef   konuları çözüm zemininden çıkarıp polemik zeminine taşımaktadır.  Bu gün bu duruşunu sergilemeye devam edebilenlerin çoğu maalesef  ülke dışından söylemlerini sürdürebilmektedir.

Ancak burada hata ve kötülüklerin kaynağı olarak kişileri değil o kişileri de yetiştiren ve var olmalarını sağlayan değerler ve ilkeler sistemini görmemiz gerekmektedir.

Karşımıza aldığımız tek şey yanlış  fikirler, ve ilkesizliktir. Hatalı olduğunu düşündüğümüz fikirleri nedenleri ile açıklayıp yerine daha doğrularını önermedikçe yol almamız mümkün değildir.

İlkeleri önce kendi hayatlarımızda, sonra  ailelerimizde, ve aşama aşama ülkenin içinde yer alan tüm organizasyonlarda uygulamaya geçirmeliyiz.

En basit örnekle, yere çöp atan yoldan geçen biri olduğunda kızıyor, kendi çocuğumuz yaptığında sessizce yola devam ediyorsak, ilkeler ile aramız iyi değil demektir.

Yıldız Hareketi kişilerin değil sistemin ve ilkelerin hareketidir.

Unutmamak gerekir ki, ilkesel bir duruş sergileyip, doğrular için organize olmayan toplumun, çalışmayan sistem sebebi ile  her gün başka bir sıkıntı ile yüzleşmesi muhtemeldir.

Şunu da belirtmek gerekir ki Yıldız Hareketi siyasi  bir hareket değildir. Siyaset üstü bir harekettir.

Hepimizin ihtiyacı olan ilkelerin hayata geçmesi ve  ve devletin kurumlarının ve kanunlarının  en verimli ve şeffaf şekilde çalışmasının sağlanması için ortaya çıkmıştır.

Yıldız Hareketinde çalışma yapmak ve katkı sağlamak için görünür olmanıza gerek bulunmamaktadır. İster fikir ister uygulama kümelerinde yer alın, sistemde sadece size verilen bir kod ile temsil edilirsiniz.

Hareketin üyelerinden beklediği de sadece fikirlerinizle problem tespitlerine ve çözümlere katılım sağlayıp, toplulukça  tespit edilen doğru ilke ve projelerin elinizden geldiği seviyede, güvenilir bulduğunuz yakın çevrenize ulaştırılmasına yardımcı olmanızdır.