Yıldız Hareketi, Yatay Organizasyon Şemasına sahiptir.

Yatay organizasyonel yapı, hiyerarşik veya piramidal bir yönetim yapısının aksine, karar vermenin paydaşlara yatay çizgiler boyunca yayıldığı bir yönetim şeklidir. Ürün,fikir, proje geliştirme veya temel iş süreçlerine yoğun olarak odaklanan organizasyonlarda sıklıkla kullanılan bir yöntemdir.

Yıldız Hareketi, bireysel bir kazanç projesi değildir. Bir kişi veya grubun değil ülkemizin tüm vatandaşlarının ortak yükselişine ve kazancına odaklanmıştır.

Sistemde fikir ve uygulama konusunda katkı sağlayanlar katkıları ile var olur ve yükselirler.

Çalışma kümeleri içinde demokrasi ve bilirlikte çalışma kültürü hakimdir.