Yıldız Hareketi, Cumhuriyet’imizin 100. yılında, halkımızın gelecek yüz yıl için var oluş anlayışını tüm dünyaya örnek oluşturabilecek biçimde, vatandaşlarımızın katılımı ile birlikte oluşturmak üzere yola çıkmıştır.

Bunu yaparken, toplumun her kesiminin birlikte gelişimini ve ortak üretimini özendirecek bir yöntem ortaya koymayı ilke edinmiştir.

Bu bağlamda, gereken çalışmaları; (6 ilke)

  1. Adâlet
  2. Değim(Liyâkat)
  3. Şeffaflık
  4. Demokrasi
  5. Toplumsal eşitlik
  6. Güçler ayrılığı

ilkeleri temelinde ve çerçevesinde geliştirmek, bu kavramları organizasyonunun her aşamasında kesintisiz ve ödünsüz uygulamaktır.

Yıldız Hareketi, merkeziyetsiz bir yapılanma için topluluğun genel var oluş yapısını ve çalışma işleyişlerini aşağıdaki biçimde ortaya koymuştur. Burada, önder, topluluğu değil ilkeleri var eder. İlkeler ise topluluğu yapılandıracaktır. Bu bağlamda 7 kural kuralımız ;

1.Yıldız Hareketi içinde var oluş amacımız, bütünü iyileştirme ve toplumun ortak kazanç ve artı değerler oluşturması üzeredir.

2.Çalışmalar, iyi vatandaşlık kavramı içinde kamusal alanda daha fazla var olma ilkesi ile yapılır. Her vatandaşın, toplamda bir tam yıl sürekli ya da haftalık iki saat genişletilmiş vatandaşlık görevi yapmasını önerir ve özendirir.

3.Bu çalışmaları yapmak için tüm vatandaşların 6’şar kişiden oluşan Fikir Kümeleri kurması özendirilir ve desteklenir. Her Fikir Kümesi için sadece belirli sürelerle sınırlı kalmak üzere bir önder ve bir sözcü belirlenmesi beklenilir.

4.Fikir Kümeleri üyeleri, uzmanlık alanları üzerinden fikir çalışmaları yapabilir. Vatandaşlığa ait ortak konular için de her fikir kümesi çok çeşitli ve kapsamlı çalışmalar yapabilir.

5.Fikir Kümeleri, Yıldız Hareketi için temel yapılandırma birimidir. Sayı sınırı yoktur. Sınırsız sayıda kurulabilir. Dünya üzerinde yaşayan ve Türkiye’ye bağı olan herkese açıktır.

6.Fikir Kümeleri tarafından üretilen sorun belirlemeleri, çözüm önerileri, tasarı ve durum/sonuç bildirisi, uygulama kümeleri için altlık niteliğindedir. Uygulama Kümeleri için gündemi Fikir Kümeleri belirler.

7.Uygulama Kümeleri, çalışma ve yansıtma alanıdır. Üyeleri, Fikir Kümeleri içinden gereklilikleri* karşılayan üyeler arasından seçilir. 100 ayrı iş alanından seçilecek 8000 kişi ile sınırlıdır.

Yıldız Hareketi içindeki her birey, her çalışmada kendine şu 4 soruyu sorarak çalışmalarına yön verir.

1.Amacım ilk kurala uygun mu?

2.Bu çalışmaları yaparken, doğanın, çevrenin, başka bir var olanın (hayvanın ya da insanın), herhangi bir kişinin var oluşuna doğrudan ya da dolaylı olarak zarar veriyor muyum?

3.Altı ana ilkeyi yeterince yansıtıyor ve yaşatıyor muyum?

4.Çalışmalarım, ülkü(vizyon) bildirgemize uygun ve yararlı mı?


V.1.02 Yayın Tarihi 01.04.2022 12:19 (*6. madde olarak güçler ayrılığı ilkesi eklendi.)
V.1.01 Yayın Tarihi 31.03.2022 22:37