Ülkemizde mevcut durumda her sektörde ciddi bir kirlenme mevcuttur. Gıda ürünlerinden, ilaçlara birçok konuda halk sağlığı tehlike alıntıdadır. Devlet kurumlarımızın iyi niyetli çalışanları özel sektörün türlü baskıları ve siyasilerinde devreye girmesi ile birçok konuda halk sağlığını tehlikeye atan ürünler hakkındaki gerçekleri açıklayamamaktadır.

Bu sadece ülkemize özel bir durumda değildir.

Ancak çözümü bu sorunun mağdurları tarafından sağlanmalıdır.

Halkımız sağlıksız olan tüm ürünler hakkında bilgilendirilmeli, bu firmaların devlet organlarının rüşvet, baskı veya tehditle ifşasını gizledikleri gerçekler halkımıza hizmet eden Halk Laboratuvarı tarafından afişe edilmelidir.

Yıldız Hareketi ülkede mevcut düzende kurulu devlet kurumlarının işlemesi için gerekenleri yapacak ancak her zaman bağımsız bir teyit mekanizmasını dışarda müdahale edilemez olarak var edecek şekilde sistemi sigortalamayı hedeflemektedir.

HALKLAB Bağımsız Halk Laboratuvarı toplum sağlığının temini için Yıldız Hareketinin ortaya koyduğu en önemli projelerden biri olacaktır.

Çalışanların kimlikleri gizli tutulacak, kurum finansmanı halk tarafından yapılacak ve raporlamayı da kurum halka yapacaktır.

Arada devlete ait hiç bir müdahale mekanizması olmayacaktır.

Bu projemizi destekliyor veya geliştirilmesine katkıda bulunmak istiyorsanız bize soldaki formdan ulaşabilirsiniz.