İletişim Fikir Kümelerimiz:

Yıldız İletişim Kümeleri; hareketin toplumla ve dünya ile iletişimini sağlamak amacı ile , her fikir kümesinin sözcülerinin bir araya gelmesi ile oluşan fikir kümesidir.
İletişi Fikir Kümesi-1:
Çalışma alanı : İletişim Fikir Kümelerinin organize edilmesi ve çalışma prensiplerinin belirlenmesi görev alanıdır.
Yıldız Postası Yayın Kümesi : Yıldız Hareketi’nin belirlediği yayıncılık ilkeleri kapsamında içerikler üreterek toplumla iletişimi sağlamak üzere çalışmalar yapmak ve hareketin duyuru ve haberlerini yayınlamak ana amacıdır.