Eğitim Fikir Kümelerimiz:

Yıldız Eğitim Fikir Kümeleri; eğitimde iyi çalışılmış ve iyi çalışan bir modeli oluşturmak için eğitimciler, psikologlar ,işverenler ve öğrencilerden oluşan çalışma grupları ile araştırma faaliyetleri ortaya koymakta olup ülkemiz için en doğru eğitim modeli üzerinde çalışmaktadır.

Eğitim Fikir Kümesi-1:
Çalışma alanı : Diğer eğitim fikir kümelerinin kurulmasına öncülük etmesi ana görev alanıdır. 09.03.2022 tarihinde online olarak yapılan toplantı ile kurulmuş olup 1 lider 1 sözcü olmak üzere 6 üyesi bulunmaktadır.

Kuruluş Toplantısı Raporu  PDF
Herkes için Matematik Eğitimi Projesi