EFE – EĞİTİMDE FIRSAT EŞİTLİĞİ PROJESİ

Eğitim hakkı, bireylerin öğrenme, öğretme, eğitim alma, kendini geliştirme gibi yetkilere hukuksal olarak sahip olması ve bu yetkilerden istediği gibi yararlanmasına denir. Bireyin dili, dini, ırkı, cinsiyeti, etnik kökeni ve siyasi görüşü ne olursa olsun temel eğitimden yararlanması engellenemez. Eğitim hakkı hem ulusal hem de uluslararası sözleşme ve bildirgelerle güvence altına alınmıştır. Eğitim hakkı kavramı ilk olarak 1789 Fransız Devrimi sonrası özgürlük, eşitlik ve kardeşlik düşüncesi gibi kavramların ortaya çıkmasıyla gündeme gelmeye başlamıştır. Daha sonraları ortaya çıkan sosyal devlet anlayışı da eğitim ve öğretimi devletin başta gelen ödevlerinden saymıştır. Milletin eşit şartlarda, bilimsel, faydalı, yaratıcı, laik, demokratik bir eğitim görmesi sosyal devletin görevlerindendir.

Ülkemizde eğitimin ticari bir alana dönüşmesi ve maddi imkanları iyi olanların eğitim ve öğretim süreçlerinde daha iyi fiziksel şartlara ve eğitmen kaynağına ulaşıp, geri kaldıkları alanlarda ekstra desteklere ulaşabilmesine imkan sağlamaktadır. Bu durum maddi imkanları yetersiz olanlar veya yerleşim bölgesi açısından eğitim için destekleyici insan kaynağına uzak kalan öğrencilerimiz için eğitimde fırsat eşitliği konusunda dengeleri bozmaktadır.

Devletimizin kısa vadede bu konuya etkili bir düzenleme getirmesi süre gelen eğitim politikaları açısından değerlendirdiğimizde mümkün görülmemektedir.

Bu durumda biz vatandaşların sosyal dayanışması ve sivil toplum çalışmaları önem kazanmakta olup, devletimiz tarafından gerekli düzenlemeler yapılacağı zamana kadar bu alanda iyi vatandaşlık gereği ve genişletilmiş vatandaşlık hizmeti kapsamında çalışmalar yürütülebilir.

Yıldız Hareketi Eğitim Fikir Kümeleri ve Yıldız Gönüllüler gurubu olarak, ders ihtiyacı olan öğrencilerin sisteme kaydolması ve aynı şekilde eğitim verebilecek profesyonel öğretmenlerimiz ile birlikte onların kontrol ve denetiminde olmak kaydıyla üniversite öğrencilerinin Eğitim Fikir Kümelerimizin himayesinde bir araya getirilmesi neticesinde bu ihtiyaç karşılanabilecektir.