BAĞIMSIZ BASIN PROJESİ

Bağımsız basın ve haber alma özgürlüğü demokrasinin en önemli bileşenlerinden biridir. Oysaki dünyanın çoğu yerinde demokrasilere kurşun atan en büyük silah da basındır.

Dünyada pek çok ülkede, mafyadan çıkar çetelerine, siyasetçilerden komşu ülkelerin istihbarat servislerine kadar birçok grup tarafından toplumları manipüle etmek için basın kullanılmaktadır.
Bizlerin halk olarak, basın mensuplarının, adaletin savunucusu hakimler ve savcılar kadar önemi olduğu farkındalığına ulaşarak, bu önemli demokrasi organını ve emekçilerini mesleklerini tarafsız şekilde yapabilmeleri için fiziksel ve finansal olarak korumaya almamız gerekmektedir.

Yıldız Hareketi bu probleme bir çözüm önermiştir. Basının patronaj meselesi ciddi bir problem olmakla birlikte bu sorunla birlikte , basın mensuplarının fikir ve ifade özgürlüklerinin temini ve devletin kendisi de dahil olmak üzere tüm güç sahiplerine karşı korunması için ;

  1. Halk Basın Kurumu’nun kurulması
  2. 100.000 kişiye bir iki kişi düşecek şekilde ülke genelinde 1660 adet ulusal ve yerel haber yapacak basın kadrosu için her yıl açıklanacak bütçenin vatandaşlar tarafından bizzat ödenmek sureti ile oluşturulması,
  3. Basın mensuplarının bu şekilde yapacakları kamu hizmeti süresinin 5’yıl ile sınırlanması
  4. Her iki basın mensubundan birinin kimliğinin açık diğerinin gizli şekilde görev yapması.
  5. Görev sonunda, görevdeki başarılarına göre halk tarafından ödüllendirilmeleri önerilerinde bulunmaktadır.