Ülkemizde sanayileşme konusunda ciddi sıkıntılar yaşanmakta hayal edilen seviyeye bir türlü ulaşılamamaktadır.

Mevcut ekonomik sistemde en az tükettiğimiz kadar üretmeden, diğer milletlerin üretip bize sattıkları kadar bizde onlar için hizmet ,ürün teknoloji ve bilgi üretip onlara satmadan ekonomik olarak özgür olmamız ve paramızın değerini koruması mümkün değildir.

Sanayici yetiştirme kültürümüzün eksik olması, makine ekipman temini, hammadde konusu bu alandaki önemli sorunlardır.

Kişisel hayatlarımızda alma verme dengesini birçoğumuz doğru bir şekilde sağlamamıza rağmen bu denge ülke ölçeğinde öncelik sırasına girmemekte ekonomi sürekli inşaat rantı ile ayakta tutulmaya çalışılmaktadır. Bu sorunun çözülmesinde çok geç kalınmıştır.

Bu sebeple Yıldız Sanayi Hamlesinin önemli sac ayaklarından biride ATAFAB olacaktır.

ATAFAB Yıldız Hareketi’nin Fabrikaları kuran fabrikayı yapma projesidir.

Sanayiciler üretecekleri ürüne karar verdiklerinde iki sorunla karşılaşırlar. Birincisi hammadde ikincisi ise makine parkurudur.

Fabrikaların üretim yapacağı birçok ürün için gerekli makinalar yurtdışından temin edilmektedir. Ancak bu ürünlerin temini konusunda ciddi sorunlar yaşanmaktadır.

Yıldız Hareketi ülke genelinde Yıldız Planlama’nın ortaya koyacağı üretim politikalarına uygun olarak hammadde temini konusunda ülke politikaları oluşturacak ATAFAB ile de kurulacak fabrikaların gerekli makine parkurlarını üretecektir.

ATAFAB aynı zamanda Endüstri 4.0 kapsamında akıllı fabrikalar, robotik üretim teknolojileri ,otomasyon sistemleri üzerinde faaliyet gösterecektir.

ATAFAB Yıldız Hareketi’nin yüksek sanayi vizyonunun en güçlü kurumu olacaktır.